08.04.2017

10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanların Açık Cezaevine Geçişi


10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanların Açık Cezaevine Geçişi

15 Temmuz 2016 sonrasında FETÖ tutuklularının da artması ile kapalı cezaevlerinde kapasite oldukça azaldı. Kapalı cezaevlerinde tutuklu sayısı arttıkça diğer suçlardan mahkum olanların koşulları daha da ağırlaştı. Bu sebeple 22.02.2017 tarihinde Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı.

06.04.2017

İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?


İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Borcunu ödemeyen ve zamanında da ödemek istemeyen kişilere alacak sahibinin talep etmesi ile icra takibi başlatılabilir. Hemen herkes icra takibi ile alacaklı veya borçlu olarak tanışmıştır yahut yakın çevresinde bu duruma maruz kalmış kişiler vardır.

01.04.2017

Boşanma Davası Ziynet Alacağı Davası


Boşanma Davası Ziynet Alacağı Davası

Boşanma davalarında süreç ve prosedürler hakkında bilgileri önceki makalelerimizde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Boşanma davalarında dava sürecinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra ziynetler (altınlar v.s.), kişisel eşyalar ve malvarlıkları ile ilgili de oldukça fazla sıkıntı yaşanmaktadır.

11.03.2017

Boşanma Davası


Boşanma Davası

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır.