09.08.2017

Temyiz Süreleri Değişti! 05.08.2017


Temyiz Süreleri Değişti! 05.08.2017

Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı , (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer –yayınlanan 7035 sayılı yasa ile CMK , HMK ve İYUK da önemli değişiklikler yapılmıştır.)

11.04.2017

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası


Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle öldürme suçu Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenmektedir. Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı, kusurlu bir davranış ile öngörmeyerek bir kimsenin hayatına son verilmesidir.